Terapi med børn & familier

Når dit barn ikke trives og lider, har særlige udfordringer i skolen, med kammeraterne, i familien. Har barnet brug for, at få støtte til at opnå nye indsigter og få øje på, hvad der er på spil i det indre system. Alt adfærd har et budskab og de symptomer barnet viser med sine handlinger og adfærd. skabes i relation til primære forældre, ved traumer og svære følelsesmæssige oplevelser i livet.

Ved anvendelse af metoderne familiesystemisk tilgang, sandplayterapi og spædbarnsterapi, vises de oplevelser, traumer og forbindelser til barnets omgivelser, som har præget barnets liv fra foster og opvæksten.

  • Med sandplay terapien skabes der, mulighed for at bevidne dit barns oplevelser og en bearbejdelse proces igangsættes, som har en healende effekt.
  • Med spædbarns terapien ses tilbage til undfangelsen, og hvad dit barn som lille foster og spædbarn oplevede og var påvirket af tidligst i livet. Der sættes ord på det oplevet, som frisætter barnet for de tidligst ubehagelige sanselige og følelsesmæssige oplevelser, der blev skabt.
  • Med familiesystemiske tilgang, vises de forbindelser i barnets oplevelsesverden, der er skabt til de omgivelser barnet er en del af i familien.

I mit arbejdet med børn, har jeg særlig fokus på, at skabe et trygt, let og tillidsfuldt rum, som skaber mulighed for dit barn, til at give slip på det som er svært. Jeg har altid et tæt samarbejde med jer som forældre. Det er altid givende for hele familien, at opnå nye indsigter i, hvad hvert enkelt familiemedlem, hver især bidrager med ind i familien. Vi er alle en del af et familiesystem, som skaber indflydelse og energi mellem alle familiemedlemmer og i systemet.

Når barnet går i terapi og forandre sig, er det særdeles vigtigt, at familien bakker op og støtter op om barnets udvikling og forandring. Så barnet føler sig støttet og elsket.

Jeg har stor erfaring, i at være sammen med børn i udviklingsproces og terapi. Det ligger så dybt i min mission, at hjælpe med at give børn en stemme indefra, så de fra deres opvækst, kan få styrket deres ressourcer og fundament. Så de kan håndtere følelsesmæssig oplevelser, få redskaber til at lære selvregulering i nervesystemet og skabe, opnå et liv med glæde, trivsel og balance.

DIT LIV DIT VALG:
Så har dit barn brug for særlig støtte og hjælp?
Vil du/I tage ansvar for trivsel for dit barn og jeres familie?
Få øje på, hvad der er på spil på et dybere plan for dit barn og jeres familie?
Så kontakt mig for en gratis uforpligtende samtale, hvor vi afstemmer, om et forløb hos Livssind netop vil være det helt rigtig for jer.