Spædbarnsterapi – tidlig traume terapi

Alt det usagte i familien binder energi og når barnets historie fortælles med ord er det forløsende, for både børn og voksne. Vi rammes, alle som mennesker af traumer og traumatiseres på sammen måde, uanset, om vi er spædbørn, unge eller voksne. Traumer og svære oplevelser i livet binder energi i kroppen og sind.

Når spædbarnsterapi anvendes bliver det usagte italesat, så der frigøres energi i nervesystemet og i kroppen. Der opnås accept af livets historie, og ved at giv slip i processen med energiarbejdet, opnås følelsesmæssig ro når man tænker tilbage på erindringer og indsigter tidligt i livet.

Spædbarnsterapi kan anvendes til alle aldersgrupper. Til helt små spædbarn, der har haft en svær start i graviditeten eller ved fødslen, i den tidligste opvækst. Det kan anvendes til de unge og voksne som senere i livet får nye indsigter om deres oprindelse. Afsløringer om hvad der egentlig foregik i familien, der påvirker dybt ind i det levet liv i hverdagen.

Spædbarnsterapien:

  • Anvendes til at skabe følelse af at blive intuitivt sanseligt forstået.
  • Der opnås en tryghedsskabende effekt, i oplevelsen af at heale tidlige traumer og ubehag, udfra symptomer som angst, uro, stress i dagligdagen. Nogle oplever det som ”noget der hele tiden har være der og opleves som om det kører i baggrunden af sindet i dagligdagen.
  • I terapien sættes der ord på det helt konkret i barnets historie. Det der er oplevet og sket tidligst i livet. Det skaber mulighed for, at møde det lille indre såret barn eller spædbarnet med energi og kærlig omsorg, som rummer barnets smerte.
  • Erfaringsmæssig oplever personen lettelse og frihed af traumatisering med spædbarnsterapiens metode. Spændinger og indre uro reduceres, en healings proces aktiveres, så barnet, den unge eller voksne oplever dybere fundament og styrkelse i livskraften. Opnår følelsen af at man selv har styringen i livet og det ikke er de tidlige livsmønster og traumer der styrer.
  • I tiden dengang og tiden i dag, kan vi stadig leve i troen på, at smerte ved svære oplevelser og traumer forsvinder i vores bevidsthed og som tiden, livet går. Kroppen husker, som betyder at traumer binder sig fast i nervebanerne, fastlåser energi og hæmmet livet, for nogle gør skade, indtil helingsprocessen aktiveres og livet frisættes.

Metoden spædbarnsterapi som er udviklet i 1948, er inspireret af børnepsykoanalytiker Francoise Dolto var langt foran sin tid i forhold til tilknytningsteorien. Hun betragtede spædbarnet, som et ansvarligt og selvstændigt individ. Dolto´s dybe budskab var ”lad aldrig barnets smerte blive glemt”. Spædbarnsterapi anvendes ofte i kombination med sandplayterapi.

DIT LIV DIT VALG:
Så har jeres barn brug for særlig støtte og hjælp?
Vil du/i tage ansvar for trivslen for dit barn og jeres familie?
Få indsigt i, hvad der er på spil på et dybere plan for jeres barn og familie?
Så kontakt mig for en gratis uforpligtende samtale, hvor vi afstemmer, om et forløb hos Livssind netop vil være det helt rigtig for jer.