Privatlivspolitik

Livssinds privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg håndterer dine personoplysninger som du afgiver til mig, når du går i forløb og kommer fysisk hos mig, til arrangementer, ved køb af produkter og når du modtager mit Nyhedsbrev.

Data ansvarlig

Livssind

Cvr: 37204633

Andkærvej 19

7100 Vejle

Mail: lenettethomsen@live.dk

Tlf: 28973365

 

Det er vigtigt for mig, som data ansvarlig i klinikken Livssind, at give dig tryghed i forhold til opbevaring og behandling af dine persondata.  

Fra d. 25. maj 2018 gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Kort fortalt betyder det, at du fremover skal have mulighed for at få bedre overblik over de oplysninger, jeg har om dig.

Hvilke oplysninger registrerer jeg, og hvad bruger jeg dem til?

For at kunne give dig de produkter og services, du har valgt hos mig, registrerer og opbevarer jeg følgende:

  • Dine kontaktoplysninger, navn, tlf. og e-mail til brug af information ved sessioner eller aktiviteter.
  • Journalskrivning som jeg skriver efter hver samtale.
  • Indhentelse af samtykkeerklæring.
  • Jeg opbevarer virksomheds- og/eller medarbejder oplysninger ifm. medarbejdersamtaler, konsulentopgaver, foredrag.

Journaler, fakturaer, alt fysisk materiale og lign. med dine oplysninger og omkring sagen, opbevares forsvarligt enten i et fysisk aflåst brandsikret arkivskab eller krypteret system. Personoplysninger gemmes i op til 5 år, da dette er et krav fra Skat, jf. bogføringsloven.

Journalen destrueres/makuleres 1 år efter sagen/session forløbet er afsluttet.

Personfølsomme oplysninger opbevares pseudonymiseret og transmitteres krypteret.

Du er som klient, altid velkomme til at bede om indsigt. Jeg registrerer og opbevarer kun dataoplysninger, som er relevant i forhold samtaler, klienthåndtering og fakturering i din kontakt med klinikken Livssind. Det er kun mig som dataansvarlig, der har adgang til dine oplysninger.

EASYME-SIKKER MAIL

E-mail kontakt med mig, foregår igennem et sikkert og krypteret system – det betyder at dine personoplysninger altid er sikre, ved kontakt med mig.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når jeg behandler dine personoplysninger:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden tilbagekaldelsen af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan til enhver tid indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder

Din anmodning bedes sendes skriftligt til: lenettethomsen@live.dk mærket ”Persondata” I anmodningen beder jeg dig oplyse navn, e-mailadresse og tilknytning i forhold til, at jeg har fået dine oplysninger

Du skal angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Det er vigtigt du bemærker, jeg kan bede dig verificere din identitet, før jeg kan behandle din anmodning.
Er du utilfreds med den måde Livssind behandler dine oplysninger på, kan du indgive klage til mig. Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tag endelig kontakt til mig, hvis du er spørgsmål.