Gestaltterapi

Hvordan er din livslinje og gestalter i livet skabt?

Når vi har svære oplevelser, traumer, livsmønstre, bliver det kroplig, følelsesmæssig og kognitivt, ved med at påvirke os gennem livet, indtil vi får bearbejdet de enkelte gestalter. Det er fælles medmenneskeligt og et vilkår i livet. Alle mennesker oplever det.

Forestil dig, du sætter den første perle på en snor perlekæde med en svær oplevelse, der kommer lignende oplevelser til i dit liv, som ligner og har forbindelse til den første perle, dvs. der kommer flere perler på snoren og det får efterhånden stor indflydelse på dit liv i nuet.

Når du med psykoterapi får bearbejdet og healet dine oplevelser, betyder det, at du trækker snoren ud af perlekæden, så der kun er perlerne tilbage. Du trækker energien ladningen/spændingen ud af gestalten, får bearbejdet følelser og oplevelser, så det ikke mere får overtaget i dit liv. Nogle bruger udtrykket ”er i følelsernes vold”. Du vil altid have din historie med dig, det er en del af dig og du kan være med den i ro og accept.

Gestaltterapi er en ”ikke teknisk” terapeutisk tilgang. Mit fokus er på relationen til dig som klient og hvordan jeg evner med nærvær, anerkendelse og autensitet og møde dig som klient, med det der viser sig i terapien frem for at anvende bestemte teknikker og metoder.

Gestaltpsykologien er et teoretiske perspektiv på mennesket skaber erkendelses processer. Det belyser, hvordan mennesket helt automatisk organiserer sansepåvirkninger i helheder, dvs i gestalter. De sanselige indtryk danner genkendeligt mønster med bestemte betydninger og meninger. Hvilke som terapeut giver mig, en forståelse for, hvordan du som klient oplever og handler udfra.

Gestaltpsykologien er udviklet i starten af 1900 af k. Goldstein, W. Køhler, M. Wertherimer, K. Lewin og danske Edgar Rubin. De beskrev gestaltnings principper, som fænomener. Sådan som de viste sig, uden at forklare årsager. Kernebegrebet i gestaltterapi er, vi som menneske er født hele og har iboende potentiale og vores tilpasninger tidlig i livet, er måden vi klarer modgang og svære livsvilkår på.

Ordet ”gestalt” beskriver fælles træk mellem tidlige indlærte livsmønstre og elementer. Det referer til vores tendens i at se og handle i helheder, i stedet for i delelementer. Sindet, kroppen og sjælen ses som et hele, og ikke adskilte funktioner.
Som gestaltterapeut arbejder jeg relationelt. Jeg ligger vægt på og har mit fokus i dit ”nu” i stedet for fortid, nutid, fremtid. Jeg lægger vægt på, hvordan og det mening givende, frem for årsagsforklaringer.

Carl Rogers – klientcentreret terapi

I min absolut vigtigste rolle som psykoterapeut i relationen og psykoanalytiske proces for kontakt, tryghed, tillid og alliance tager jeg afsæt i de 3 vigtigste kernebetingelser i kontakten med dig som klient udfra Carl Rogers kernebetingelser i klientcentreret terapi.

1. Kongruens, autensitet og ægthed
Som psykoterapeut er jeg bevidst om, hvad der foregår i mit eget indre psykiske system, så jeg kan ”være mig selv” i kontakten med dig. Det betyder at jeg er åben, 100% nærværende og giver udtryk for det, jeg fornemmer og oplever i kontakten med dig som klient.

2. Positiv ubetinget anerkendelse
Som terapeut støtter jeg dig med varme og accept i din oplevelsesverden. Mit fundamentale afsæt er, at du som menneske, gør alt det bedste du kan med de præmisser, ressourcer og livsstrategier du har med dig i livet. Vi er alle født ind i familier med forskellige præmisser. Jeg bruger dine egne ord og tanker som katalysator, så du her kan opnå nye indsigter gennem ny bevidsthed på dig selv og i relation til andre. Det styrker din referenceramme, frihed og handlemuligheder til at leve det liv du ønsker dig.

3. Empati og forståelse
Jeg lever mig ind i dine følelser og betydninger, udfra din indre referenceramme og metallisering. Dette er med til, at jeg holder fokus på dit indre system som klient og mindsker herved, at der opstår identifikation og projektioner imellem klient og terapeut. Det betyder at terapien og relationen holdes ”ren” så vidt muligt i kontakten mellem to mennesker og det der opstår i terapien.

DIT LIV DIT VALG:
Så er du motiveret?
Vil du tage ansvar for dit liv?
Bringe dig i kontakt med dig selv på et dybere plan?
Så kontakt mig for en gratis uforpligtende samtale, hvor vi afstemmer, om et forløb hos Livssind netop vil være det helt rigtig for dig.