Supervision

Hvad er supervision?

Supervision er en dialog, som er en støttende afklarende, igangsættende og udforskende læreproces, hvor supervisanten støttes til refleksion over den professionelle praksis.
I supervision tages der altid udgangspunkt i dine faglige problemstillinger og virksomhedens arbejdssituation. Du guides til, at udvikle og integrere viden, faglige indsigter og færdigheder.

Supervision er centreret om faglige problemstillinger i virksomheder. Hvis personlige problematikker viser sig i supervision, henvises der til individuel terapi og coaching.

Supervision skaber mulighed for at du som fagperson, kan få klarhed og overblik, til at træffe velovervejede og fremadrettet mål og valg, udfra sagens indhold og struktur. Supervision hjælper di herved, ud af den fastlåste situation, udfra de følelser, belastninger og oplevelser, der er opstået i relation og i arbejdet med mennesker i svære livsituationer. Dette styrker dit fysiske, psykiske og sociale overskud, der får indflydelse på hele dit liv.

Supervision anvendes også til forberedelse af den svære samtale/ situation som ligger ude i fremtiden. Supervision er her givende, til at styrke, opnå nye indsigter, perspektiver. Det skaber nye handlemuligheder og strategier hos dig til opkvalifikation og videreudvikling i det professionelle fagområde og arbejdsfelt.
I supervision interveneres, der udfra en særlig dialogform og spørgeteknikker, der bliver katalysator for, at du som fagperson via refleksion og indsigt selv kommer frem til løsningsmodellen i problematikken, der tages udgangspunkt i. Dette skaber ny bevidsthed og indsigter til, hvordan man bruger sig selv professionelt, sine faglige kompetencer og ressourcer mere optimalt i praksisfeltet

Udbyttet for virksomheder ved at tilbyde supervision, betyder at medarbejder styrker deres ressourcer og faglige kompetencer. Dette mindsker sygefravær, udbrændthed, belastnings reaktioner og sekundær traumatisering. Det får indflydelse på medarbejders trivsel og effektivitet. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø både for den enkelte medarbejder og i teams/grupper.

Kollegial og gruppe supervision

I supervisions grupper, hvor deltagerne har en fælles grunduddannelse, styrkes det faglige samvær og den fælles faglige identitet. Når den enkelte fagperson fremstiller sine egen problemstillinger, opstår der som regel genkendelighed hos flere i gruppen. Dette skaber mulighed for at flere lærer samtidig. Det vil desuden have en givende indflydelse på supervisanten oplevelses verden, som kan opleve problemet lettere, idet andre genkender lignende problematikker. Det bliver en fælles erfaringsudveksling og refleksion til at sætte problemstillingerne i et mere hensigtsmæssigt fagligt perspektiv.

Jeg tilbyder

  • Jeg tilbyder både individuel supervision og gruppe supervisioner.
  • Supervision er for dig, der har selvstændig virksomhed og har brug for supervision og sparring i relation og arbejdet med mennesker.
  • Det er for dig, der er psykoterapeut eller coach studerende og har brug for kontinuerlig og faglig støtte med supervision under din uddannelse.
  • Det er for dig som virksomhed, der vægter høj faglighed, arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejder. Supervision er derfor virksom indenfor alle fagområder.
  • Ved særlige belastede arbejdsområder i arbejdet med mennesker i svære livssituationer er debriefing og supervision et must, for at kunne løfte opgaverne og problematikkerne i relation til borgeren. Så sygefravær, udbrændthed, sekundær traumatisering, mindskes hos den enkelte fagperson.

DIT LIV DIT VALG:
Har du brug for at vide mere om supervision?
Vil du opgradere dine faglige kompetencer?
Bringe dig i kontakt med dig, selv på et dybere plan, privat og professionel?
Så kontakt mig for en gratis uforpligtende samtale, hvor vi afstemmer, om et supervisions forløb hos Livssind netop vil være det helt rigtig for dig.